Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ:

24/03/2015
  • Trung tâm hợp tác, quan hệ doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, phối hợp liên hệ việc kiến tập, thực tập cho Sinh viên.
  • Phát triển lĩnh vực hợp tác đào tạo doanh nghiệp.
  • Tổ chức các sự kiện, hội thảo chuyên đề phục vụ cho mọi đối tượng của UEF.
  • Hỗ trợ việc nghiên cứu đề tài của UEF theo chỉ đạo của Hội Đồng Quản trị.
  • Định hướng nghề nghiệp và huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên để gia nhập vào thị trường lao động.
  • Cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, mở rộng cơ hội làm việc cho SV.
TIN LIÊN QUAN