Hướng dẫn sinh viên

Kỹ năng viết CV - Cover letter

05/09/2022
Xây dựng CV, CL là kỹ năng không thể thiếu để các bạn chinh phục nhà tuyển dụng. Các bạn sinh viên cần cập nhật các kiến thức, kỹ năng để “ghi điểm” trước nhà tuyển dụng.
CV của bạn cần có đủ các nội dung sau:
1/ Thông tin cá nhân
Tên: Cần ghi rõ, to và được tô đậm
Địa chỉ: liên hệ hoặc nơi đang tạm trú, ở trọ
Điện thoại: Lưu ý không viết sai, thiếu số
Email: email có tên nghiêm túc
2/ Trình độ học vấn
Cần cung cấp đầy đủ thông tin các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc ứng tuyển
- Bằng cấp cao nhất xếp trên cùng
- Sắp xếp theo thứ tự từ hiện tại đến quá khứ
- Thời gian học và thành tích học tập (nếu có)
3/ Kinh nghiệm làm việc
Cần ghi chính xác, cụ thể các công việc nổi bật đã từng làm
- Sắp xếp theo thứ tự từ hiện tại đến quá khứ
- Mô tả những công việc CHÍNH đã từng đảm nhiệm
- Liệt kê công việc, không viết thành câu hoàn chỉnh, nên bắt đầu với 01 động từ
- Thời gian nên dùng định dạng Tháng Năm – Tháng Năm
- CHẤT LƯỢNG luôn tốt hơn SỐ LƯỢNG
4/ Kỹ năng và sở thích
Giới thiệu để Nhà tuyển dụng hiểu rõ 
- Kỹ năng và Mức độ thông thạo của bạn
- Liệt kê các chứng chỉ (nếu có)
- Sở thích cá nhân 
Lưu ý: các mô tả cần liên quan đến công việc ứng tuyển
5/ Người liên hệ tham khảo
- Cần hỏi người liên hệ có đồng ý giúp bạn không?
- Sau phỏng vấn, nhớ báo cho người liên hệ biết và gửi thông tin về vị trí mà bạn ứng tuyển
- Thông tin người liên hệ (Full name, Chức vụ, Công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Hình thức liên hệ)

Về kỹ năng viết CV, các lỗi sai khi các bạn thực hiện như viết sai chính tả, hình thức không tương đồng, độ dài ngắn không hợp lý, không biết thay đổi CV, e-mail không phù hợp. Từ các lỗi sai ấy, các bạn sinh viên cần có phương pháp để thay đổi và viết CV ấn tượng hơn. 
TIN LIÊN QUAN