Sự kiện

Caravelle Career Day

15/02/2019

????????????CARAVELLE CAREER DAY – NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG????????????

Suốt 60 năm qua, Khách sạn Caravelle luôn được đánh giá là một trong các khách sạn hàng đầu tại Việt Nam và thật sự là một di sản tại khu vực Đông Nam Á. Khách sạn chúng tôi đang trong quá trình đổi mới toàn diện – Một thời điểm hoàn hảo để khởi động lại Sứ mệnh, Tầm nhìn và các Giá trị cốt lõi của Caravelle, đó là: Khách hàng là trên hết, Sự nồng hậu, Sự tôn trọng, Sự hài hòa, Sự liêm chính, và Sự cải tiến

Hãy tham gia Ngày Hội Tuyển Dụng vào lúc 8:00 đến 16:00 ngày 26/02/2019 tại Ballroom, lầu 3 - khách sạn Caravelle để nắm bắt ngay cơ hội gia nhập vào đội ngũ nhân viên của Khách sạn

Để biết chi tiết, vui lòng truy cập: bit.ly/2tme6Rg
---------------------------------------
CARAVELLE CAREER DAY

For 60 years the Caravelle has been ranked as one of the premier hotels in Vietnam and a true heritage property within Southeast Asia. Now, the hotel is on the verge of its most significant makeover and refreshment – the perfect time to come onboard and start living our Mission, Vision, and Values: Guest First, Warmth, Respect, Harmony, Integrity, and Kaizen. There are many doors into Caravelle Saigon, and opportunity knocks on all of them!

Join our Career Day from 8:00 to 16:00 on 26/2/2019, Ballroom – 3rd Floor and see what opportunities await you!

For more information, please access: bit.ly/2GHh0YKTIN LIÊN QUAN