Sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH "INTERNSHIP ORIENTATION WEEK SEP 2020"

01/09/2020
Thời khóa biểu và nội quy - thông tin chương trình “Internship Orientation Week Sep 2020” diễn ra từ ngày 07 – 12/9/2020 theo ngành đào tạo.
Click vào từng ngành bên dưới để xem thông tin chi tiết:
1. Quản trị kinh doanh
2. Kinh doanh Quốc tế
3. Quản trị nhân lực
4. Ngôn ngữ Anh
5. Quan hệ công chúng
6. Ngôn ngữ Nhật
7. Quan hệ Quốc tế
8. Luật Kinh tế
9. Luật Quốc tế
10. Tài chính ngân hàng
11. Kế toán
12. Marketing
13. Công nghệ thông tin
14. Thương mại điện tử
15. Quản trị khách sạn
16. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 
TIN LIÊN QUAN