Thông tin thực tập

Cơ hội thực tập tại Innovature

04/03/2024
Our innovative team commits to providing you with high-quality, cost-effective, transparent but secured services. We consistently make every effort to build reliable and long-term relationships with our clients, our business partners and our employees.


    
Công ty TNHH Tư vấn Innovature 
- Địa chỉ: Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4
- Người liên hệ: Hồng Ánh - Talent Acquisition Officer
- Email: heulwen.nguyen@innovatureinc.com

       
- Vị trí: Accounting Analyst Intern
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: CBU;ENC
- Yêu cầu: Trao đổi khi tham gia phỏng vấn
TIN LIÊN QUAN