Thông tin thực tập

Cơ hội thực tập tại Saigon Innovation Hub

04/03/2024
Saigon Innovation Hub là một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nó cung cấp môi trường hỗ trợ cho start-up và các doanh nghiệp trẻ sáng tạo với các dịch vụ như tư vấn, đào tạo và cộng đồng. Saigon Innovation Hub cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư và nhà tài trợ để gặp gỡ và hợp tác với các start-up trong lĩnh vực công nghệ. Nó là một trung tâm quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.


    
Saigon Innovation Hub 
- Địa chỉ: 273 điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, quận 3
- Người liên hệ: Ms. Hà - Head of Communication Derparment
- Email: Thuha@sihub.gov.vn

    
- Vị trí: Truyền thông - marketing
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ADS;COT;MKT
- Yêu cầu:
Thực hiện các hoạt động truyền thông - marketing theo yêu cầu của tổ chức nhằm giúp xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, startup chất lượng hơn. Với mong muốn: 2 bạn biết content, 1 bạn biết design trên AI, Pts, canva,.... 01 bạn làm video và 01 bạn chạy quảng cáo và PR (bao gồm làm việc với báo chí): https://www.facebook.com/saigoninnovationhub
    
- Vị trí: Quản lý dự án
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: HRM
- Yêu cầu: Hỗ trợ các thuyết minh do Thành phố giao cơ quan thực hiện
     
- Vị trí: Quan hệ quốc tế
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: ENC;IRE
- Yêu cầu: Thực hiện các hợp tác quốc tế như Thái Lan, Ivey Canada, Úc, Hàn Quốc,...
TIN LIÊN QUAN