Thông tin thực tập

Cơ hội thực tập tại SHS

04/03/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) được thành lập vào ngày 15/11/2007 theo Giấy phép số 66/UBCK-GP của UBCKNN với vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Trải qua nhiều năm hoạt động, SHS liên tục tăng trưởng về vốn và quy mô. Hiện nay, với 8.131,5 tỷ đồng Vốn Điều lệ, SHS đã vươn lên trở thành một trong những công ty chứng khoán uy tín, có tiềm lực, định chế tài chính có hoạt động kinh doanh, tài chính tốt nhất Việt Nam.

 
     
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh TPHCM 
- Địa chỉ: 235 Đồng Khởi
- Người liên hệ: Nguyễn Duy Phong - Phó Giám đốc chi nhánh
- Email: phong.nd@shs.com.vn

     
- Vị trí: thực tập sinh môi giới
- Số lượng: 15
- Sinh viên ngành: ITE;DAS;CBU;LAW;ELW;ILW;CHI;IRE;BUS
- Yêu cầu: Hiểu rõ sản phẩm tài chính và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm nang, tư vấn các sản phẩm tài chính phù hợp và mời khách hàng mở tài khoản giao dịch
   
- Vị trí: thực tập sinh tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: ITE;COT;DAS;CBU;LAW;ELW;ILW;IRE;BUS
- Yêu cầu: hiểu về các sản phẩm tài chính và cấu trúc tài chính để tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp lựa chọn công cụ huy động vốn
TIN LIÊN QUAN