Thông tin thực tập

Cợ hội thực tập tại Tiền Giang - Toyota Tiền Giang tuyển dụng

10/02/2020
Địa điểm thực tập: Toyota Tiền Giang - Long Tường, Long An, Châu Thành, Tiền Giang
Người liên hệ: Mr. Hoài 0989 613 705 – Email: Hoai.nguyen@toyotatiengiang.com.vn
 
Lưu ý đối với nhân sự thực tập:
  • Nhân sự thực tập phải được phỏng vấn trước khi tiếp nhận thực tập.
  • Nhân sự thực tập phải tuân thủ Nội quy, quy định Công ty, thực tập 08 giờ/ ngày từ Thứ hai đến Thứ bảy hàng tuần.
  • Không hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập.
STT Phòng ban Số lượng Chuyên ngành yêu cầu
1 Phòng Kinh doanh 10 Quản trị kinh doanh/ Kinh doanh quốc tế
2 Hành chính – Nhân sự 01 Quản trị nhân lực/ Quản trị kinh doanh
3 Công nghệ thông tin 01 Công nghệ thông tin
4 Marketing 01 Marketing
5 Ngân hàng 01 Tài chính – Ngân hàng
6 Chăm sóc khách hàng 02 Quan hệ công chúng/ Quản trị kinh doanh/ Marketing
7 Kế toán 02 Kế toán
Tổng cộng 18  
 
TIN LIÊN QUAN