Thông tin thực tập

Cơ hội thực tập tại VPBank

13/09/2022
VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận và chú trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.

Hiện tại, Ngân hàng có 2 công ty con, trong đó Ngân hàng sở hữu 51% vốn tại Công ty Tài chính TNHH VPBank SMBC hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng và sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC) hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. Vị trí: Nhân viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Số lượng: 20
Sinh viên ngành: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế
Yêu cầu: Sinh viên năm cuối
Địa chỉ: 39 Lê Duẩn, Phường Bến NGhé, Quận 1, TP.HCM
TIN LIÊN QUAN