Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Chứng khoán SSI

24/08/2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI - HOSE) được thành lập vào tháng 12 năm 1999, là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Sau 23 năm vận hành theo cơ chế thị trường, Công ty đã phát triển trở thành một định chế tài chính lớn nhất trên thị trường, có tốc độ phát triển nhanh nhất với mức vốn điều lệ tăng hơn 2500 lần.Công ty CP Chứng khoán SSI
- Người liên hệ: Hoàng Linh - Chuyên viên Nhân sự
- Email: linhhth@ssi.com.vn

   
- Vị trí: Thực tập sinh Môi giới Khách hàng cá nhân
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: https://tuyendung.ssi.com.vn/tin-tuyen-dung/thuc-tap-sinh-moi-gioi-khach-hang-ca-nhan-2
TIN LIÊN QUAN