Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Ecomeasy

17/07/2023
Ecomeasy dẫn đầu về mặt cung cấp giải pháp bán hàng trên kênh thương mại điện tử khi luôn tìm những cách mới mẻ để giúp các doanh nghiệp bán hàng thương mại điện tử dễ dàng hơn.Công ty CP Dễ dàng Thương mại điện tử
- Người liên hệ: Nguyễn Trần Bích Ngọc - CEO
- Email: acc@ecomeasy.asia

 
- Vị trí: Kế Toán
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ACC
- Yêu cầu: 
+ Thực hiện hỗ trợ các công việc của một Kế toán viên 
+ Làm việc trực tiếp trên các chứng từ thực tế của các công ty 
+ Thao tác trên các phần mềm kế toán máy... 
+ Báo cáo lại công việc cho chuyên viên
TIN LIÊN QUAN