Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại FPTS

17/07/2023
FPTS mong muốn trở thành một định chế tài chính hùng mạnh, sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại FPTS, con người và công nghệ chính là các giá trị cốt lõi của công ty và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.Công ty CP Chứng khoán FPT - CN TP.HCM
- Người liên hệ: Phạm Thanh Thảo - Chuyên viên nhân sự
- Email: ThaoPT@fpts.com.vn

  
- Vị trí: Thực tập sinh Chương trình đào tạo Chuyên viên tư vấn đầu tư
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ACC;IBU
- Yêu cầu: link
 
- Vị trí: Thực tập sinh chuyên viên tư vấn đầu tư
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: FIN
- Yêu cầu: Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng
TIN LIÊN QUAN