Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại InterLOG

17/07/2023
Được thành lập từ năm 2005, với gần 20 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà máy lớn có vốn đầu tư FDI, chúng tôi đều hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Trong quá trình phát triển, InterLOG đều đặt chất lượng dịch vụ, con người và cộng đồng xã hội làm trung tâm trong mọi hoạt động phát triển.Công ty CP Giao nhận tiếp vận Quốc tế 
- Người liên hệ: Nguyễn Thiều Ifa - Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự
- Email: hr@interlogistics.com.vn

  
- Vị trí: THỰC TẬP SINH PHÁT TRIỂN KINH DOANH
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: IBU
- Yêu cầu: https://interlog.1office.vn/rc34-31?lang=vn
  
- Vị trí: THỰC TẬP SINH PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐẠI LÝ NƯỚC NGOÀI
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: IBU
- Yêu cầu: https://interlog.1office.vn/rc19-20?lang=vn
TIN LIÊN QUAN