Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Mai House Saigon Hotel

11/08/2023
Mai House Saigon is a little like an elegantly furnished boutique gallery. Interior spaces start your journey through local culture with collections of artwork, literature and artifacts. Each tells a captivating story about the locale, providing historic context with fascinating tidbits of information. More than a hotel, Mai House Saigon is a work of art in itself, every nook lovingly embellished with pieces that connect to the greater story.Khách sạn Mai House Saigon Hotel
- Người liên hệ: Dr Nguyen Quoc Hoa - Training Mananger
- Email: dr.saigon@maihouse.com

   
- Vị trí: Front Office Internship
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp. CV vui lòng gửi trực tiếp qua email: dr.saigon@maihouse.com (hoặc qua số điện thoại: 0918102059) 
   
- Vị trí: Front Office Internship
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp.CV vui lòng gửi trực tiếp qua email: dr.saigon@maihouse.com (hoặc qua số điện thoại: 0918102059) 
   
- Vị trí: Kitchen Internship
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp
   
- Vị trí: F&B Internship
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp. CV vui lòng gửi trực tiếp qua email: dr.saigon@maihouse.com (hoặc qua số điện thoại: 0918102059) 
TIN LIÊN QUAN