Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại MBBank - CN Đinh Tiên Hoàng

23/08/2023
MB là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, minh bạch về thông tin, thuận tiện và tiên phong trong cung cấp dịch vụ để thực hiện được sứ mệnh của mình, là một tổ chức, một đối tác Vững vàng, tin cậy.Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Đinh Tiên Hoàng
- Người liên hệ: Nguyễn Hoàng An - Trưởng phòng KHCN
- Email: Nguyenhoangan2606@gmail.com

   
- Vị trí: Chuyên Viên tư vấn tài chính Khách hàng cá nhân
- Số lượng: 6
- Sinh viên ngành: FIN
- Yêu cầu: 
+ Tiếp cận KH mới 
+ Tư vấn tài chính và hỗ trợ hoạch định tài chính cho KH 
+ Được đào tạo về quy trình và nghiệp vụ của Ngân hàng bài bản 
+ Được chỉ dẫn thao tác thẩm định KH thực tế
TIN LIÊN QUAN