Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại MBBank - CN Gia Định

17/08/2023
MB là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, minh bạch về thông tin, thuận tiện và tiên phong trong cung cấp dịch vụ để thực hiện được sứ mệnh của mình, là một tổ chức, một đối tác Vững vàng, tin cậy.Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Gia Định
- Người liên hệ: Lưu Văn Tuấn - TRƯỞNG PHÒNG DOANH NGHIỆP
- Email: tuanlv.sg@mbbank.com.vn

 
- Vị trí: Phòng khách hàng doanh nghiệp
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Thực tập tại phòng khách hàng doanh nghiệp, học hỏi các nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế...
 
- Vị trí: Phòng khách hàng cá nhân
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Thực tập tại phòng khách hàng cá nhân, học hỏi các nghiệp vụ cho vay, kiều hối....
 
- Vị trí: Thực tập sinh
- Số lượng: 40
- Sinh viên ngành: FIN;IBU
- Yêu cầu: Chuyên ngành Tài chính.

 
TIN LIÊN QUAN