Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Nam A Bank - CN An Đông

17/08/2023
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành năm 1990. Mục tiêu hiện nay của Nam A Bank là phấn đấu thành một trong những ngân hàng hiện đại, hàng đầu của Việt Nam trên cơ sở phát triển nhanh, vững chắc, an toàn và hiệu quả và không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của xã hội.Ngân hàng TMCP Nam A Bank - Chi nhánh An Đông
- Người liên hệ: Phạm Thị Huyền Trân - Phó phòng KHCN
- Email: Tranpth1@namabank.com.vn

    
- Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: FIN
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn 
TIN LIÊN QUAN