Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Ngân hàng Bản Việt

17/08/2023
Ngân hàng Bản Việt (BVBank) được thành lập năm 1992, trải qua 30 năm phát triển và 10 năm đổi mới, BVBank đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng “tăng trưởng – bền vững – chất lượng”, dựa trên nền tảng đã xây dựng được, BVBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành “Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình. Đặc biệt, BVBank cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Người liên hệ: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Nhân sự
- Email: hungnv4@vietcapitalbank.com.vn

 
- Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Thực hiện tiếp thị, giới thiệu khách hàng; cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng đến Khách hàng cá nhân
 
- Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Thực hiện tiếp thị, giới thiệu khách hàng; cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng đến Khách hàng doanh nghiệp
  
- Vị trí: Chuyên viên tư vấn
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Tư vấn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đến Khách hàng cá nhân
TIN LIÊN QUAN