Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại RIM Invest

18/08/2023
RIM Invest was established in April 2010 by individuals coming from different backgrounds having diverse experience ranging from Investment, Restructuring Consulting and Corporate Governance.Công ty CP Đầu tư RIM
- Người liên hệ: Dương Trần Hào - Trợ Lý
- Email: hao.duong@riminvest.vn

  
- Vị trí: Chuyên viên phân tích
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: ACC;FIN
- Yêu cầu: Research thông tin thị trường, phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp, thực hiện phân dữ liệu tài chính, ...
TIN LIÊN QUAN