Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Rovi Holdings

18/08/2023
Rovi Holdings là công ty đầu tư, thương mại và dịch vụ đa ngành nghề. Tiền thân của Rovi Holdings là công ty Tiếng Gia, thành lập vào năm 2004, sau đó lấy thương hiệu Rồng Việt và trở thành doanh nghiệp du lịch lữ hành. Đến năm 2022, Rovi Holdings phát triển vững mạnh với 2 mảng lõi chính là du lịch và giải pháp logistics, tiến đến mục tiêu IPO trong 5 năm tới. Công ty CP Đầu tư Rovi Holdings
- Người liên hệ: Lê Bích Ngọc - Gíam đốc Nhân sự
- Email: ngoc.lb@roviholdings.vn


- Vị trí: Thực tập sinh Kinh Doanh
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
  
- Vị trí: Event/Team Buildings
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: PUR
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
  
- Vị trí: Thực tập sinh Marketing
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: PUR
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
  
- Vị trí: Thực tập sinh Tài chính
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: FIN
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
  
- Vị trí: Thực tập sinh Kinh Doanh
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: IBU
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
    
- Vị trí: Thực tập sinh - Sales Tour
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
  
- Vị trí: Thực tập sinh - Quan hệ công chúng
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: PUR
- Yêu cầu: 
+ Biên soạn, biên tập các nội dung truyền thông (thông cáo báo chí, bài pr, bài phát biểu, kịch bản, nội dung fanpage…) 
+ Thực hiện/phối hợp thực hiện phóng sự, phim tư liệu, TVC,… 
+ Xử lý thông tin trên các phương tiện truyền thông 
+ Thực hiện các ấn phẩm nội bộ 
+ Xây dựng, phát triển mối quan hệ với báo chí, cơ quan thông tấn truyền thông 
+ Phối hợp tổ chức sự kiện, phát triển thương hiệu, chiến dịch marketing
    
- Vị trí: Chuyên viên PR - Truyền thông
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: PUR
- Yêu cầu: 
+ Biên soạn, biên tập các nội dung truyền thông (thông cáo báo chí, bài pr, bài phát biểu, kịch bản, nội dung fanpage…) 
+ Thực hiện/phối hợp thực hiện phóng sự, phim tư liệu, TVC,… 
+ Xử lý thông tin trên các phương tiện truyền thông 
+ Thực hiện các ấn phẩm nội bộ Xây dựng, phát triển mối quan hệ với báo chí, cơ quan thông tấn truyền thông 
+ Phối hợp tổ chức sự kiện, phát triển thương hiệu, chiến dịch marketing
  
- Vị trí: Nhân viên kinh doanh Tour
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: 
+ Giao tiếp với khách hàng, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của họ qua email, trò chuyện hoặc điện thoại 
+ Xây dựng các chương trình du lịch theo yêu cầu của khách hàng và theo quy trình của Phòng kinh doanh 
+ Xây dựng chương trình và định giá theo yêu cầu của khách hàng 
+ Giải quyết yêu cầu & thắc mắc của khách hàng 
+ Chịu trách nhiệm về doanh số/ KPIs được giao Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng Lập kế hoạch bán hàng và tiếp thị.
TIN LIÊN QUAN