Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Sacombank - Hội sở

17/08/2023
Là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 30 năm qua, Sacombank luôn kiên định với chiến lược phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam. Tính đến ngày 31/03/2021, Sacombank có tổng tài sản đạt hơn 492.500 tỷ đồng và vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia với gần 570 điểm giao dịch và gần 19.000 CBNV.Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Hội sở
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Chuyên viên
- Email: phuongntn32294@sacombank.com

  
- Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Số lượng: 30
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: 
+ Tiếp thị và bán các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng theo chỉ tiêu được giao. 
+ Quản lý tệp khách hàng. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. 
+ Xử lý hồ sơ khách hàng: phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng, chất lượng tín dụng. 
+ Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
   
- Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Số lượng: 30
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: 
+ Tiếp thị và bán các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng theo chỉ tiêu được giao. 
+ Quản lý tệp khách hàng. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. 
+ Xử lý hồ sơ khách hàng: phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng, chất lượng tín dụng. 
+ Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
  
- Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
- Số lượng: 30
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: 
+ Phát triển hoạt động Bancassurance tại Đơn vị được phụ trách. 
+ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh bảo hiểm Ngân hàng phân phối/triển khai. 
+ Tiếp thị và quản lý khách hàng; thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm. 
+ Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
  
- Vị trí: Chuyên viên Tư vấn
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: 
+ Tiếp thị, tư vấn bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng. 
+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục giao dịch đối với từng loại sản phẩm dịch vụ. 
+ Thực hiện giám sát, điều phối khu vực sảnh giao dịch. 
+ Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Thẻ
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: 
+ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thẻ, SPDV khác. 
+ Thực hiện xử lý, nhập liệu và thẩm định hồ sơ thẻ tín dụng. 
+ Quản lý thông tin và chăm sóc Khách hàng. 
+ Thực hiện báo cáo các công việc thuộc chức năng đảm trách 
+ Công việc khác.
TIN LIÊN QUAN