Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại SHS

17/07/2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính chứng khoán, đầu tư dẫn đầu tại Việt Nam, sánh tầm các tổ chức tài chính quốc tế với chiến lược cạnh tranh luôn tạo ra sự khác biệt đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và các cổ đôngCông ty CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội CN TP.HCM
- Người liên hệ: Nguyễn Duy Phong - Phó giám đốc Chi nhánh
- Email: phong.nd@shs.com.vn

  
- Vị trí: Môi giới chứng khoán
- Số lượng: 15
- Sinh viên ngành: FIN
- Yêu cầu: thực tập quản lý tài khoản chứng khoán và tư vấn đầu tư cho khách hàng
TIN LIÊN QUAN