Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Vietcombank

11/09/2023
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt NamNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Khách Hàng Bán Lẻ
- Email: Nguyenthihaunh@gmail.com

  
- Vị trí: Chuyên viên khách hàng
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Trao đổi khi phỏng vấn
TIN LIÊN QUAN