Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại VTAX

17/07/2023
Trong 10 năm qua, VTAX đã xây dựng với 3 giá trị cốt lõi: “Chính trực – Trách nhiệm – Trí tuệ”. Trong đó, Chính trực để cùng nhau xây dựng các mối quan hệ “Cùng vững bước – Hướng tương lai”; Trách nhiệm để cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn cho nhau và cho khách hàng; Trí tuệ để đưa ra giải pháp tối ưu.Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Thuế Việt Nam (VTAX)
- Người liên hệ: MAc. TRẦN HÒA (Ms.) - Human Resources Development
- Email: hr@vtaxcorp.com

 
- Vị trí: Thực tập sinh Khối Kế toán thuế
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ACC
- Yêu cầu: 
+ Sắp xếp hóa đơn chứng từ ; 
+ Nhập liệu trên Phần mềm kế toán ; 
+ In ấn sổ sách kế toán ; 
+ Tham gia các buổi training ; 
+ Hỗ trợ chuyên viên quyết toán thuế ; 
+ Tham gia hỗ trợ các dự án rà soát dữ liệu kế toán thuế của doanh nghiệp. 
+ Sinh viên thực tập cần có năng lực chuyên môn, kỹ năng cơ bản trở lên, ham học hỏi và có sự cam kết nghiêm túc khi tham gia chương trình thực tập sinh tại VTAX. 
+ Mỗi sinh viên tự trang bị laptop cá nhân để thuận tiện trong công việc.
TIN LIÊN QUAN