Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Wink Hotels

23/08/2023
Wink Hotels đã đạt chứng chỉ LEED – chứng chỉ tiêu chuẩn quôc tế về định hướng thiết kế, thi công và vận hành thân thiện với môi trường. Chúng tôi chứng minh rằng khách sạn thành phố cũng có thể cung cấp những trải nghiệm nghỉ dưỡng bền vững.Công ty CP Đầu tư phát triển Phúc Điền
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hải Yến - Assistant Human Resources
- Email: yen.h.nguyen@wink-hotels.com

 
- Vị trí: Housekeeping Guide
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Buồng phòng. Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng/kì thực tập. Khách sạn hỗ trợ phụ cấp trong thời gian thực tập và có đồng phục, chỗ gửi xe, cơm trong ca làm việc
  
- Vị trí: F&B Guide
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: F&B. Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng/kì thực tập. Khách sạn hỗ trợ phụ cấp trong thời gian thực tập và có đồng phục, chỗ gửi xe, cơm trong ca làm việc
 
- Vị trí: Wink Guide
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Front Office. Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng/kì thực tập. Khách sạn hỗ trợ phụ cấp trong thời gian thực tập và có đồng phục, chỗ gửi xe, cơm trong ca làm việc
 
- Vị trí: Kitchen
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: HMM
- Yêu cầu: Bếp. Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng/kì thực tập. Khách sạn hỗ trợ phụ cấp trong thời gian thực tập và có đồng phục, chỗ gửi xe, cơm trong ca làm việc
TIN LIÊN QUAN