Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Woori Bank

17/08/2023
Ngân hàng Woori có mặt lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1997, cho đến năm 2017 thì thành lập pháp nhân chính thức với tên gọi Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Ngân hàng Woori Việt Nam), đặt Hội sở tại Hà Nội. Trải qua nhiều năm phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng Woori Việt Nam hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam.Ngân hàng Woori CN Sài Gòn
- Người liên hệ: Phan Thị Quỳnh Trang - Trưởng phòng
- Email: Congtyhungtanphat@gmail.com

 
- Vị trí: Tín dụng cá nhân
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Cho vay cá nhân
 
- Vị trí: Tín dụng doanh nghiệp
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ACC;FIN;IBU
- Yêu cầu: Cho vay doanh nghiệp
TIN LIÊN QUAN