Thông tin thực tập

[MI 2020] ACB Bắc Hải tuyển thực tập sinh

01/09/2020
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực; trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội; và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý.
Cơ hội cho các bạn thực tập, trải nghiệm tại ACB với các vị trí sau (không cần phỏng vấn):
Vị trí Số lượng Ngành mong muốn Yêu cầu
Giao dịch viên 3 Kế toán Có thể nhận thực tập sớm
Tư vấn tài chính cá nhân 4 Marketing (Quản trị Marketing, QT thương hiệu, Quảng cáo) Có thể nhận thực tập sớm
Tư vấn tài chính doanh nghiệp 2 Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) Có thể nhận thực tập sớm
Hỗ trợ tín dụng  2 Kế toán Có thể nhận thực tập sớm

Website: https://www.acb.com.vn/
TIN LIÊN QUAN