Thông tin thực tập

[MI 2020] Caravelle Saigon Hotel tuyển dụng thực tập sinh

24/02/2020
Suốt 60 năm qua, Khách sạn Caravelle luôn được đánh giá là một trong các khách sạn hàng đầu tại Việt Nam và thật sự là một di sản tại khu vực Đông Nam Á. Khách sạn chúng tôi đang trong quá trình đổi mới toàn diện – Một thời điểm hoàn hảo để khởi động lại Sứ mệnh, Tầm nhìn và các Giá trị cốt lõi của Caravelle, đó là: Khách hàng là trên hết, Sự nồng hậu, Sự tôn trọng, Sự hài hòa, Sự liêm chính, và Sự cải tiến.

Khách sạn Caravelle hiện có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh các vị trí:
Vị trí SL từng vị trí
F&B internship 20
QA internship 1
Bell /Doorman intern 2
GRO/ Doorgirl 2
Housekeeping 6
TIN LIÊN QUAN