Thông tin thực tập

[MI 2020] Cơ hội thực tập tại Law Pro

01/09/2020
LAW PRO: Đảm bảo có ít nhất 20 luật sư hành nghề thường trực.
Mở văn phòng hoạt động tại Đà Nẵng, Nha Trang
Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp, khu chế xuất tại HN và TP.HCM
 
KHÁCH HÀNG: Mở rộng đối tượng khách hàng thông qua sự giới thiệu của các khách hàng đã và đang tín nhiệm LAWPRO.
Tập trung vào các khách hàng châu Á và các nước có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam.
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Đến năm 2022, LAWPRO trở thành một văn phòng tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp.
Đến năm 2025, mở rộng lĩnh vực tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

LAWPRO :
  • Luôn đề cao nguyên tắc tuân thủ quy trình tác nghiệp, kỷ luật lao động của mỗi luật sư, cộng sự để tạo nên niềm tin từ khách hàng theo phương châm hoạt động - TRUST CREATES VALUE.
  • Luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp pháp lý khả thi và phù hợp với mục tiêu của khách hàng.
  • Luôn khơi dậy sự đam mê nghề nghiệp của từng luật sư, cộng sự cũng như mỗi người lao động trong công ty vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
* Tại buổi Mock-Interview 2020, Law Pro sẽ tuyển dụng thực tập sinh pháp lý (có phỏng vấn)
TIN LIÊN QUAN