Thông tin thực tập

[MI 2020] Công ty CP Aladin

01/09/2020

Aladin.finance là một nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các nhà tư vấn hiệu quả, minh bạch và công khai - được công nhận bởi cộng đồng nhà đầu tư tài chính, cho phép nhà tư vấn chia sẻ kiến thức với những nhà đầu tư quan tâm đến chiến lược  đầu tư của họ.

TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về nền tảng kết nối đầu tư trong lĩnh vực tài chính.

SỨ MỆNH

Aladin.finance mang đến sự tiện nghi trong đầu tư và thắp sáng niềm tin trong cộng đồng nhà đầu tư bằng chính sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình đối với xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Innovation: Cải tiến và sáng tạo là nền tảng trong mọi hoạt động của công ty

Integrity: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch

Inspiration: Khơi dậy khát vọng thành công bằng cách kết nối cơ hội đầu tư

Aladin tuyển thực tập sinh 02 vị trí sau: Có phỏng vấn

Vị trí Số lượng Ngành mong muốn
Nhân viên kinh doanh 5 Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Marketing
Nhân viên công nghệ thông tin 10 Công nghệ thông tin
TIN LIÊN QUAN