Thông tin thực tập

[MI 2020] Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon tuyển thực tập sinh

03/09/2020
Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon (ADAC) là một trong những công ty kiểm toán và thẩm định giá có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhậtp doanh nghiệp và đào tạo các hoạt động tài chính cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.
ADAC đã và đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với nhiều loại hình Doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực ngành nghề thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nước, đến các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các dự án quốc tế, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
ADAC tuyển thực tập sinh không cần phỏng vấn 02 vị trí sau:
Vị trí Số lượng Ngành mong muốn
Trợ lý kiểm toán 20 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, kiểm toán), Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp)
Hành chính văn phòng 10 Tất cả các ngành

Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại DN hoặc gửi Email : thaonguyen@adac.com.vn
Website: http://adac.com.vn/
TIN LIÊN QUAN