Thông tin thực tập

[MI 2020] FPT Information system

01/09/2020

Năm 1988, 13 nhà khoa học trẻ thành lập Công ty FPT với mong muốn xây dựng “một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.”

Không ngừng đổi mới, liên tục sáng tạo và luôn tiên phong mang lại cho khách hàng các sản phẩm/ giải pháp/ dịch vụ công nghệ tối ưu nhất, FPT trở thành công ty CNTT-VT lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam với gần 29.000 cán bộ nhân viên, trong đó có 17.628 nhân lực công nghệ; hệ thống 46 chi nhánh, văn phòng tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam. FPT cũng là doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực: Xuất khẩu phần mềm, Tích hợp hệ thống; Phát triển phần mềm; Dịch vụ CNTT.

Trong 32 năm qua, FPT không chỉ tiên phong xây dựng, phát triển các phần mềm thương hiệu Việt; đưa công nghệ vào cuộc sống; hiện đại hóa các ngành kinh tế xương sống của quốc gia; đẩy mạnh giáo dục & đào tạo thế hệ trẻ theo hướng thực học, thực nghiệp, mà còn tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu phẩn mềm, góp phần đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Trong nước, hầu hết các hệ thống thông tin lớn trong các cơ quan nhà nước và các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam đều do FPT xây dựng và phát triển.
FPT Information system tuyển dụng các vị trí có phỏng vấn sau:

Vị trí Số lượng Ngành mong muốn
Thực tập Hỗ trợ Khách hàng 5 Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin)
Thực tập Lập trình 10 Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin)
Thực tập Truyền thông 2 Quan hệ công chúng  (Tổ chức sự kiện, Truyền thông báo chí). Marketing (Quản trị Marketing, QT thương hiệu, Quảng cáo)
Thực tập Kinh doanh 10 Quản trị kinh doanh (QTDN, QTKN, QTKD tổng hợp, QT logistics). Kinh doanh quốc tế. Thương mại điện tử (Kinh doanh trực tuyến). Marketing (Quản trị Marketing, QT thương hiệu, Quảng cáo)
Thực tập Hành chính 2 Quản trị kinh doanh (QTDN, QTKN, QTKD tổng hợp, QT logistics). Quản trị nhân lực. Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp). Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy TA, Ngôn ngữ- Văn hóa - Biên phiên dịch, TA Thương mại)
Thực tập Nhân sự 2 Quản trị kinh doanh (QTDN, QTKN, QTKD tổng hợp, QT logistics). Quản trị nhân lực.  Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế). Luật quốc tế. Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy TA, Ngôn ngữ- Văn hóa - Biên phiên dịch, TA Thương mại). Ngôn ngữ Nhật
TIN LIÊN QUAN