Thông tin thực tập

[MI 2020] Vina Capital tuyển thực tập sinh

01/09/2020
Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital (“VCFM”) là một trong những công ty đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư tài chính ở Việt Nam.
Được thành lập bởi Tập đoàn VinaCapital từ năm 2012 và hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth cho đến trước tháng 07 năm 2017, VCFM được cấp giấy phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư. VCFM phục vụ nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Tầm nhìn và mục tiêu của VCFM là cung cấp các giải pháp đầu tư tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cũng như các kiến thức về đầu tư, tài chính, và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.
Vina Capital tuyển dụng thực tập sinh vị trí : 
Business Development intern (có phỏng vấn)
+ Số lượng: 01
+ Ngành mong muốn: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) 

Website: 
https://wm.vinacapital.com/
TIN LIÊN QUAN