Thông tin thực tập

[MI - JF 2022] Cơ hội việc làm tại Kiểm toán Sao Việt

15/08/2022
Để tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời, phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105.

Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 có hiệu lực, doanh nghiệp kiểm toán trong nước thành lập mới theo các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp Nhà nước kiểm toán, công ty cổ phần kiểm toán đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực được phép chuyển đổi theo một trong các hình thức doanh nghiệp quy định nêu trên trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực.

Với xu thế phát triển hoạt động kiểm toán độc lập nói trên, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là Công ty Kiểm toán đầu tiên của Khu vực phía Nam được thành lập theo Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập và Thông tư số 60/2006/TT-BTC ngày 28/06/2006 của Bộ Tài chính.Tham gia Mock Interview & Job Fair, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tuyển dụng:
Vị trí: SVTT - Kế toán Kiểm toán
Số lượng: 10
Sinh viên ngành: Kế toán
Yêu cầu: Tham gia thực tập về Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn thuế…
Địa chỉ: 97/21 Đường ĐHT 27, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
TIN LIÊN QUAN