Thông tin thực tập

[MI-JF 2023] Cơ hội thực tập tại 2U Training

02/02/2023
Edge Up là công ty về lĩnh vực Giáo dục. Trong đó, 2U Training là một trong những BUs với sản phẩm chính về Đào tạo Anh ngữ, Đào tạo Kĩ năng mềm, Đào tạo Nghiệp vụ Du lịch, Tư vấn Sinh Trắc học Vân tay...Công ty Cổ phần Edge Up
Địa chỉ: số 7 Đặng Dung, P. Tân Định, Q. 1

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh MKT
- Số lượng: 4
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS;MKT
- Yêu cầu: Sinh viên Năng động & Có thái độ tốt
  
- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Điều hành
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: BUS;TTM
- Yêu cầu: Sinh viên Năng động & Có thái độ tốt
  
- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Sản phẩm
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: TTM
- Yêu cầu: Sinh viên Năng động & Có thái độ tốt
   
- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Sales
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: BUS;TTM
- Yêu cầu: Sinh viên Năng động & Có thái độ tốt
  
- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Chăm sóc Khách hàng
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS
- Yêu cầu: Sinh viên Năng động & Có thái độ tốt
TIN LIÊN QUAN