Thông tin thực tập

[MI-JF 2023] Cơ hội thực tập tại Chứng khoán Bản Việt

29/12/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt mong muốn trở thành một đơn vị tài chính uy tín hàng đầu, tập trung mang lại các giá trị cốt lõi hướng tới mục tiêu chung của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế thông qua chất lượng dịch vụ tối ưu và cơ hội phát triển đầu tư bền vững, cùng đồng hành hướng tới tương lai trong tâm thế “Người dẫn đầu” và tinh thần khởi nghiệp không ngừng tìm tòi và đổi mới.Công ty CP Chứng khoán Bản Việt - Phòng Môi giới Năng động 
Địa chỉ: Tầng 8 Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q1 

- Vị trí: Thực tập sinh Môi giới Chứng khoán 
- Số lượng: 10 
- Sinh viên ngành: EBU;BUS;MKT;IRE;LAW 
- Yêu cầu: 
TIN LIÊN QUAN