Thông tin thực tập

[MI-JF 2023] Cơ hội thực tập tại MAX Education

06/01/2023
Được thành lập dựa trên niềm tin vào tiềm năng của mỗi bạn trẻ Việt Nam là rất lớn, MAX Education luôn đồng hành để phát huy tối đa khả năng và biến ước mơ du học của các em thành hiện thực.Công ty Cổ phần MAX Education 
Địa chỉ: 10H Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

- Vị trí: Bộ phận Tech
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: ICM
- Yêu cầu: 
  
- Vị trí: Bộ phận Tech
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ITE
- Yêu cầu: 
  
- Vị trí: Bộ phận HR hoặc CS
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: HRM
- Yêu cầu: 
  
- Vị trí: Bộ phận Marketing
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: MKT
- Yêu cầu: 
TIN LIÊN QUAN