Thông tin thực tập

[MI-JF 2023] Cơ hội thực tập tại Nam Á Bank

02/02/2023
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành năm 1990.
Từ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gồm 117 điểm giao dịch trên cả nước. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay tăng hơn 1020 lần, số lượng cán bộ nhân viên tăng hơn 77 lần, phần lớn là cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có năng lực chuyên môn cao.Ngân hàng TMCP Nam Á
Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp.HCM
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Số lượng: 70
- Sinh viên ngành: ITE;BUS;HRM;MKT;IRE;LAW;ELW;ILW
- Yêu cầu: 
 
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Số lượng: 36
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;LOG;BUS;IRE;ELW
- Yêu cầu: 
 
- Vị trí tuyển dụng: Giao dịch viên
- Số lượng: 30
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;HRM;MKT;IRE;LAW;ELW;ILW
- Yêu cầu: 
 
- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;LOG;BUS;HRM;MKT;IRE;LAW;ELW;ILW
- Yêu cầu: 
TIN LIÊN QUAN