Thông tin thực tập

[MI-JF 2023] Cơ hội thực tập tại PMAX

06/01/2023
PMAX là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Total Performance Marketing tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2016 bởi những chiến lược gia hàng đầu trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử và Performance Marketing, PMAX cung cấp hệ thống giải pháp và dịch vụ đa dạng, giúp doanh nghiệp tăng trưởng toàn diện trên khắp các khía cạnh của quá trình Marketing.Công ty cổ phần Pmax 
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Tường Việt – 95 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Vị trí: Account Trainee
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS;MKT;TTM;ENL;IRE
- Yêu cầu: 
    
- Vị trí: Optimization Trainee
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS;MKT;ENL;IRE
- Yêu cầu: 
   
- Vị trí: Strategy Trainee
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS;MKT;ENL;IRE
- Yêu cầu: 
   
- Vị trí: Ecommerce Trainee
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: ICM;EBU;BUS;MKT;ENL;IRE
- Yêu cầu: 
 
TIN LIÊN QUAN