Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại ACB - CN Tân Bình

11/01/2024
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực; trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội; và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lýNgân hàng TMCP Á Châu - CN Tân Bình 
- Địa chỉ: 500 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
- Người liên hệ: Võ Trần Thị Thanh Trúc - Hành chánh
- Email: trucvttt@acb.com.vn

 
- Vị trí: Nhân viên Quan hệ KHCN
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: CBU;ELW;MKT;BUS
- Yêu cầu: Tìm kiếm, phát triển, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
 
- Vị trí: Nhân viên Quan hệ KHDN
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: CBU;ELW;MKT;BUS
- Yêu cầu: Tìm kiếm, phát triển, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
 
- Vị trí: Nhân viên Dịch vụ khách hàng
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: CBU;ELW;MKT;BUS
- Yêu cầu: Tìm kiếm, phát triển, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
TIN LIÊN QUAN