Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại Mai House Saigon Hotel

13/01/2024
Mai House Saigon is a little like an elegantly furnished boutique gallery. Interior spaces start your journey through local culture with collections of artwork, literature and artifacts. Each tells a captivating story about the locale, providing historic context with fascinating tidbits of information. More than a hotel, Mai House Saigon is a work of art in itself, every nook lovingly embellished with pieces that connect to the greater story.Mai House Saigon Hotel ( Công ty TNHH Bất Động Sản ARECO) 
- Địa chỉ: 157 Nam Ky Khoi Nghia St, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
- Người liên hệ: Dr Nguyen Quoc Hoa - Training Mananger
- Email: dr.saigon@maihouse.com

 
- Vị trí: Front Office Internship
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: IRE;TOU;TOU;RCM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp
 
- Vị trí: Housekeeping Internship
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: TOU;TOU;BUS;RCM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp
 
- Vị trí: Kitchen Internship
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: TOU;RCM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp
 
- Vị trí: F&B Internship
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: TOU;TOU;RCM
- Yêu cầu: Sinh viên hiện đang học tại trường UEF; có đam mê ngành hospility, Tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 5 sao Quốc tế, chia sẻ kiếm thức , tự tin nhận việc khi hoàn thành thực tập và tốt nghiệp
TIN LIÊN QUAN