Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại iMAP LOGISTICS

11/01/2024
SGTD tự hào được là đối tác quan trọng trong lĩnh vực Logistics và Supply chain. Chúng tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc sự hiện diện của mình trong vòng đời phát triển hàng hoá của khách hàng và bị thôi thúc bởi khát khao mãnh liệt trong việc tìm kiếm sự tối ưu hoá về thời gian lưu thông. Cùng nhau cho điều tốt nhất, chính là sự trọn vẹn của hành trình đi và đến của hàng hoá.Công ty CP iMAP LOGISTICS
- Địa chỉ: 18 Đường 31D, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người liên hệ: Thùy Dung (Ms) - Phòng Nhân sự
- Email: hr@saigontiendoan.com

 
- Vị trí: Thực tập sinh nhân viên chứng từ Forwarder
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: LOG
- Yêu cầu: Thực tập sinh nhân viên chứng từ Forwarder: hỗ trợ công việc liên quan đến hoàn thành bộ chứng từ cước Forwarder
 
- Vị trí: Thực tập sinh nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: LOG
- Yêu cầu: Thực tập sinh nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu: hỗ trợ công việc liên quan đến hoàn thành bộ chứng từ xuất nhập khẩu
 
- Vị trí: Thực tập sinh giao nhận hiện trường
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: LOG
- Yêu cầu: Thực tập sinh giao nhận hiện trường ngành xuất nhập khẩu: hỗ trợ sắp xếp và xử lý các công việc, phát sinh của bộ phận hiện trường
 
- Vị trí: Thực tập sinh nhân viên kinh doanh XNK
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: CBU;LOG;BUS
- Yêu cầu: Thực tập sinh nhân viên kinh doanh XNK: hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc và khai thác khách hàng sử dụng dịch vụ logistics như lập báo giá, hợp đồng...
 
- Vị trí: Thực tập sinh nhân viên kinh doanh Thương mại
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: CBU;LOG;BUS
- Yêu cầu: Thực tập sinh nhân viên kinh doanh Thương mại: hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc và khai thác khách hàng có nhu cầu mua bán xnk các mặt hàng thương mại trong và ngoài nước như: lập báo giá, hợp đồng, packing list,....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TIN LIÊN QUAN