Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại Snow Vietnam

13/01/2024
Since its launch in September 2015, SNOW Corp has gathered more than 100 million subscribers in just one year and a half based on its soaring growth in the Asian market, including Korea, Japan, and Taiwan. We are developing the most fun and convenient ways of communication with SNOW. At SNOW, we challenge ourselves every day for you to express yourself, share exciting moments, and create the vivid sense of being together.Công ty TNHH Snow Vietnam 
- Địa chỉ: Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Q1
- Người liên hệ: Kang Byung Jun - Manager
- Email: kangbyungjun@snowcorp.com

 
- Vị trí: ZEPETO Global Operation Intern
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: DAS;MKT;ENC;BUS;HRM
- Yêu cầu: Quản lý, điều hành ứng dụng ZEPETO trên toàn cầu. Thái độ tích cực và chủ động trong đời sống
 
- Vị trí: ZEPETO Global Content Intern
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: COT;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;ADS
- Yêu cầu: Sáng tạo content để branding và marketing cho ứng dụng ZEPETO. Thái độ tích cực và chủ động trong đời sống
TIN LIÊN QUAN