Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại Tòa án Nhân dân TP.HCM - Tòa Dân sự

23/01/2024
Ngành Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 9 năm 1976, hệ thống tổ chức bộ máy lúc bấy giờ gồm Tòa án nhân dân thành phố và 11 Tòa án nhân dân quận - huyện, sau gần 30 năm ngành Tòa án nhân dân thành phố không ngừng phát triển. Hiện nay ngành Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gồm Tòa án nhân dân thành phố và 24 Tòa án nhân dân quận - huyện. Tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có 05 Tòa chuyên trách, 03 bộ phận trực thuộc. Biên chế của toàn ngành ban đầu chỉ có 80 người nay lên đến 734 cán bộ - công chức (thành phố 233; quận - huyện 501), trong đó có 253 Thẩm phán (thành phố 81; quận - huyện 172), 383 Thư ký (thành phố 119, quận - huyện 264), 98 cán bộ - công chức khác (thành phố 33; quận - huyện 65) chưa tính đến số hợp đồng.
Hàng năm, ngành Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết số lượng án các loại rất lớn chiếm tỷ lệ bằng 1/5 lượng án của cả nước, năm sau luôn cao hơn năm trước, nhất là từ năm 1999 đến nay toàn ngành phải giải quyết từ 30.000 đến 36.000 vụ/năm.Tòa án Nhân dân TP.HCM - Tòa Dân sự 
- Địa chỉ: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Lý Trung Quân
- Người liên hệ: Lý Trung Quân - Thẩm tra viên
- Email: trungquan.ptccb.tandtphcm@gmail.com

  
- Vị trí: thực tập sinh tòa án
- Số lượng: 50
- Sinh viên ngành: LAW
- Yêu cầu: Trao đổi khi tham gia phỏng vấn
TIN LIÊN QUAN