Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại VSE Institute

13/01/2024
Vietnam Sales & Engineering (VSE) Insitute là một tổ chức không vì lợi nhuận (not-for-profit organization). Hoạt động vì mục tiêu xã hội và lợi ích cộng đồng. Là học viện đầu tiên tại Việt Nam, phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Kinh doanh và Kỹ sư Toàn cầu. Chúng tôi hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế. Đồng thời phối hợp xúc tiến các hoạt động thương mại, hỗ trợ giáo dục, kết nối kinh doanh - việc làm. Chung tay cùng các doanh nghiệp, tổ chức, ban ngành, chính phủ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam
 


Học viện Kinh doanh & Kỹ thuật Việt Nam - VSE Institute 
- Địa chỉ: 6 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Người liên hệ: Phòng Nhân Sự - Phòng Nhân sự
- Email: cs@vse.edu.vn

  
- Vị trí: Theo tên ngành SV đang theo học như bên dưới
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: CBU;LOG;ILW;MKT;ENC;CHI;IRE;BUS;ADS
- Yêu cầu: Thực tập sinh sẽ được hướng dẫn cụ thể cho từng vị trí.
TIN LIÊN QUAN