Thông tin thực tập

[T4.2024] Cơ hội thực tập tại VTAX

11/01/2024
Trong 10 năm qua, VTAX đã xây dựng với 3 giá trị cốt lõi: “Chính trực – Trách nhiệm – Trí tuệ”. Trong đó, Chính trực để cùng nhau xây dựng các mối quan hệ “Cùng vững bước – Hướng tương lai”; Trách nhiệm để cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn cho nhau và cho khách hàng; Trí tuệ để đưa ra giải pháp tối ưu.
Đồng thời hướng tới hành trình 10 năm tiếp theo (2022-2032), VTAX tiếp tục xây dựng 3 giá trị kỳ vọng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động đó là: “Kịp thời – Vượt trội – Hiệu quả”. Cụ thể, Kịp thời để giảm rủi ro; Vượt trội để luôn luôn mới; Hiệu quả để phát triển bền vững.Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Thuế Việt Nam (VTAX) 
- Địa chỉ: 52 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tâm Bình, TP. HCM
- Người liên hệ: MAc. TRẦN HÒA (Ms.) - Human Resources Development
- Email: hr@vtaxcorp.com

 
- Vị trí: Thực tập sinh Khối Pháp lý doanh nghiệp
- Số lượng: 1
- Sinh viên ngành: ELW
- Yêu cầu: Được đào tạo và hỗ trợ chuyên viên tư vấn, thực hiện thủ tục về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thể và các thủ tục pháp lý khác.
 
- Vị trí: Thực tập sinh C&B
- Số lượng: 2
- Sinh viên ngành: HRM
- Yêu cầu: Được đào tạo và hỗ trợ chuyên viên tư vấn, thực hiện thủ tục về công tác C&B trong doanh nghiệp như Đăng ký tăng, giảm lao động, hệ thống thang bảng lương, tham gia BXH, BHYT…Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản…Tư vấn cho khách hàng về chính sách lao động, bảo hiểm và văn bản liên quan
TIN LIÊN QUAN