Công việc Part time

TILA tuyển thực tập sinh

08/09/2020
Bảo hiểm là hoạt động kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý nguồn tài chính do các biến cố tổn thất bất ngờ xảy ra, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được khôi phục và diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thuật ngữ bảo hiểm vốn phức tạp và khó hiểu đối với khách hàng khi tham gia thị trường tài chính này. Tila Insurance Agent & Consultance Servises Ltd., cung cấp các dịch vụ liên quan nhằm giúp khách hàng tham dự vào các quỹ bảo hiểm một cách chắc chắn, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn vốn dự phòng rủi ro khi cần đến.

TILA tuyển thực tập sinh vị trí sau:
 Chuyên viên pháp lý
+ Số lượng: 5
+ Ngành mong muốn: Luật
+ Có phỏng vấn
+ Ưu tiên nữ

 
TIN LIÊN QUAN