Đại học Gloucestershire

Chương trình đào tạo cử nhân Gloucestershire

05/05/2021
Chương trình đào tạo Cử nhân Anh Quốc Đại học Gloucestershire (UoG)
Chương trình đào tạo Cử nhân Anh Quốc Đại học Gloucestershire (UoG) là chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc ngay tại UEF, do các Giáo sư, Tiến sĩ của UoG và UEF trực tiếp giảng dạy. Đến với chương trình, sinh viên sẽ được trải nghiệm hình thức “Du học tại chỗ”: học tại Việt Nạm, nhận bằng Cử nhân Anh có giá trị toàn cầu.
 
Các ngành đào tạo:
 • Tiếng Anh và Ngôn ngữ học
B.A. (Hons) English Language & Linguistics
 • Quản trị Kinh doanh và Marketing
B.A. (Hons) Business & Marketing Management
 • Quản trị Khách sạn và Du lịch quốc tế
B.A. (Hons) International Hospitality & Tourism Management
 
Các ưu điểm của chương trình:
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn Anh Quốc, học tại Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp với bằng Cử nhân do Đại học Gloucestershire cấp có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận.
 • Học hoàn toàn bằng tiếng Anh với số lượng khoảng 30 sinh viên một lớp.
 • Sinh viên được giao lưu văn hóa học thuật với sinh viên Anh Quốc hàng năm tại UEF hoặc tại nước ngoài.
 • Trải nghiệm Học kỳ quốc tế (Semester Abroad) hoặc Học kỳ tăng cường hè (Summer School) tại Anh trong thời gian học.
 • Sinh viên được học bổ sung tiếng Anh trước khi vào học các môn chuyên ngành.
 
Chương trình đào tạo (tham khảo)
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh & Marketing
(Bachelor of Arts in Business and Marketing Management)
 
No. Course Credit
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 3
9 Business English 1 3
10 Principles of Management 3
11 Microeconomics 3
12 Business English 2 3
13 Fundamentals of Information Technology 3
14 Macroeconomics 3
15 Mathematics 3
16 Sociology 3
17 Principles of Accounting 3
18 Fundamentals of Law 3
19 Principles of Marketing 3
20 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
21 Principles of Import and Export Management 3
22 Money and Banking 3
23 Statistics 3
24 Financial Management 3
25 Management Information System 3
26 Politics 3
Semester 5 - Semester 8
27 Managing Human Resources 15
28 Managing Business Operations 15
29 Business Research in an Operations Context 15
30 Market Research and Analysis 15
31 Marketing Management 15
32 E-Business Concepts and Practice 15
33 Digital Marketing: Fundamentals 15
34 International Marketing 15
35 Strategic Marketing 15
36 Loyalty and Communications 15
37 Managing Change 15
38 Accounting for Finance and Decision Maker 15
39 Developing an Entrepreneurial Idea 15
40 Understanding Strategy 15
41 Business Research in Context: Strategy 15
42 Brand Management 15
 
 • Cử nhân Tiếng Anh & Ngôn ngữ học
(Bachelor of Arts in English Language and Linguistics)
No. Course Credit
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 3
9 Writing 1 & Reading 1 3
10 Listening & Speaking 1 3
11 Fundamentals of Information Technology 3
12 Grammar 1 3
13 Writing 2 & Reading 2 3
14 Listening & Speaking 2 3
15 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
16 Introduction to Applied Linguistics 3
17 Grammar 2 3
18 Advanced Writing 3
19 Language Structure (Syntax & Semantics) 3
20 Research & Study Skills 3
21 Advanced Reading 3
22 Pragmatics & Discourse Analysis 3
23 Sociolinguistics 3
24 Social Psychology 3
25 Ecology of Language 3
26 Cultural Studies: History of the English Language 3
Semester 5 - Semester 8
27 Research and Enquiry 15
28 Engaging Humanities 15
29 Analysis of Spoken Language 15
30 Language History 15
31 Linguistics Comparison 15
32 New Media Literacy 15
33 Language and Gender 15
34 Field Trip 15
35 Communication for Leadership 30
36 Forensic Linguistics 15
37 Language Components 15
38 The Dissertation 30
39 British Dialects 15
40 World Englishes 15
 
 •     Cử nhân Quản trị Khách sạn và Du lịch quốc tế
(Bachelor of Arts in International Hospitality & Tourism Management)
No. Course Credit
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 3
9 Business Communication (Tourism English) 3
10 Introduction to Tourism 3
11 Microeconomics 3
12 Principles of Management 3
13 Front office Service 3
14 Macroeconomics 3
15 Fundamentals of Information Technology 3
16 Principles of Marketing 3
17 Tourism Geography 3
18 Fundamentals of Law 3
19 Principles of Accounting 3
20 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
21 Tourism Economics 3
22 Tourism Marketing Management 3
23 Hotel and Tourism Management 3
24 Management Information System 3
25 Understanding of International Travel and Tourism 3
26 Pre-Internship 3
Semester 5 - Semester 8
27 Public Relations 15
28 Managing Human Resources 15
29 Managing an Events, Hospitality or Tourism Business 30
30 Business Research in an Operation Context 15
31 Creative Experience Design 15
32 International Destination Management 15
33 Marketing Experience 15
34 Destination Marketing 15
35 Contemporary Issues in Hotel and Tourism Management 15
36 International Hotel and Tourism Management 15
37 Special Interest Tourism 15
38 Investigative Study 15
39 Managing Change 15
40 Loyalty and Communications 15
41 The Global Experience Economy 15
 
Thời gian nhận hồ sơ:
Đợt 1: 01/3 – 31/5 Đợt 2: 01/6 – 30/6 Đợt 3: 01/7 – 10/7
Đợt 4: 11/7 – 20/7 Đợt 5: 21/7 – 31/7 Đợt 6: 01/8 – 10/8
 
Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh quốc tế tương đương tối thiểu IELTS 6.0 trước khi
  tham gia học kỳ 5 trong chương trình chính khóa.
    Chính sách học bổng và miễn giảm học phí
 1. Học bổng tuyển sinh chương trình Cử nhân Anh Quốc UEF

2. Miễn giảm học phí
 • Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên được miễn học chương trình Anh Văn 3 cấp độ (miễn học phí tương ứng)
 • Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên được miễn học chương trình Anh Văn 4 cấp độ (miễn học phí tương ứng)
 • Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên được miễn học chương trình Anh Văn cả 7 cấp độ (miễn học phí tương ứng)
 
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
 • Đơn xin nhập học (theo mẫu);
 • Đơn xét học bổng tuyển sinh (theo mẫu);
 • 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận TNTT (công chứng);
 • 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
 • Lệ phí nhập học: 2.000.000 đồng/hồ sơ.
TIN LIÊN QUAN