Giao lưu quốc tế
Chương trình Plus 3 năm 2012 của trường ĐH PITTSBURGH (Hoa Kỳ) tại UEF
Plus 3 Program là chương trình học tự chọn gồm 3 tín chỉ vào 2 tuần mùa hè (học kỳ hè) ở nước ngoài cho SV năm I và năm II của khoa...
Chương trình Plus 3 liên kết giữa UEF và trường ĐH PITTSBURGH (UP) (2012)
Từ năm 2009, UEF đã trở thành đối tác duy nhất của trường Đại học Pittsburgh tổ chức chương trình Plus 3 hằng năm tại Việt Nam....
Giao lưu giữa sinh viên UEF & ĐH PITTSBURGH Plus 3 (2011)
Ngày 09/5/2011, đoàn trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) gồm 15 sinh viên đã đến Việt Nam, dẫn đầu là Giáo sư David Berman
Chương trình Plus 3 liên kết giữa UEF và Đại học PITTSBURGH (2011)
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh...
Chào mừng các bạn sinh viên đến từ trường ĐH PITTSBURGH
Ngày 10/5/2010, đoàn sinh viên trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) đã đến Việt Nam dẫn đầu là Giáo sư David Berman. Sinh viên UP và...
Chương trình liên kết Plus-3 năm 2010
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh...