VIỆN QUỐC TẾ
Giao lưu quốc tế
Plus 3 Program là chương trình học mùa hè ở nước ngoài dành cho sinh viên năm nhất và năm hai của Khoa Công nghệ (Engineering) và Khoa Kinh doanh (Business) của trường...
Chương trình Plus 3 hàng năm tại UEF là cơ hội để sinh viên hai trường Đại học Pittsburgh (Pitt) và Đại học UEF giao lưu, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau về văn hóa, lịch...
Hoạt động quốc tế lớn nhất trong tháng 5 chính là Plus 3 2012. Đây là chương trình giao lưu học thuật được tổ chức hàng năm dưới sự phối hợp của UEF và Đại học...
Plus 3 Program là chương trình học tự chọn gồm 3 tín chỉ vào 2 tuần mùa hè (học kỳ hè) ở nước ngoài cho SV năm I và năm II của khoa Công nghệ (Engineering) và khoa...
Từ năm 2009, UEF đã trở thành đối tác duy nhất của trường Đại học Pittsburgh tổ chức chương trình Plus 3 hằng năm tại Việt Nam.
Ngày 09/5/2011, đoàn trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) gồm 15 sinh viên đã đến Việt Nam, dẫn đầu là Giáo sư David Berman
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh (UP) trong việc liên kết tổ chức chương...
Ngày 10/5/2010, đoàn sinh viên trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) đã đến Việt Nam dẫn đầu là Giáo sư David Berman. Sinh viên UP và sinh viên UEF đã hòa chung ca khúc...
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh (UP) trong việc liên kết tổ chức chương...