VIỆN QUỐC TẾ
Giao lưu quốc tế
Hoạt động quốc tế lớn nhất trong tháng 5 chính là Plus 3 2012. Đây là chương trình giao lưu học thuật được tổ chức hàng năm dưới sự phối hợp của UEF và Đại học...
Plus 3 Program là chương trình học tự chọn gồm 3 tín chỉ vào 2 tuần mùa hè (học kỳ hè) ở nước ngoài cho SV năm I và năm II của khoa Công nghệ (Engineering) và khoa...
Từ năm 2009, UEF đã trở thành đối tác duy nhất của trường Đại học Pittsburgh tổ chức chương trình Plus 3 hằng năm tại Việt Nam.
Ngày 09/5/2011, đoàn trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) gồm 15 sinh viên đã đến Việt Nam, dẫn đầu là Giáo sư David Berman
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh (UP) trong việc liên kết tổ chức chương...
Ngày 10/5/2010, đoàn sinh viên trường Đại học Pittsburgh (UP – Mỹ) đã đến Việt Nam dẫn đầu là Giáo sư David Berman. Sinh viên UP và sinh viên UEF đã hòa chung ca khúc...
Từ năm 2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã trở thành đối tác của Trường Đại học Pittsburgh (UP) trong việc liên kết tổ chức chương...